Γραμματεία

Γραμματέας: Μπαλατσούκα Αγαθή

Τηλ. επικοινωνίας: 2431028697

Φαξ: 2431028618

email: mail@3gym-trikal.tri.sch.gr (Υπόψη γραμματείας)

Παρεχόμενα έγγραφα:

Αποδεικτικό απολύσεως (απαιτείται 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας και σχετική αίτηση)

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή/-τριας

Βεβαίωση παρακολούθησης μαθητή/-τριας

Βεβαίωση επίσκεψης γονέα/κηδεμόνα για ενημέρωση

Ενημερωτικό απουσιών μαθητή/-τριας

Αίτηση μετεγγραφής από/για το σχολείο

Κατεβάστε μια απλή αίτηση κενή.