ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ – Β΄ – Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ   Α΄  ΤΑΞΗ
Κεφάλαιο 1       σελίδες    21-29,  33

Κεφάλαιο 2       σελίδες    38-40  και  48-53
Κεφάλαιο 3.2    σελίδες    60-61
Κεφάλαιο 3.4    σελίδες    65-70
Κεφάλαιο 5.4    σελίδες    103,106,107,108,109
Κεφάλαιο 6        σελίδες    114
Κεφάλαιο 6.2    σελίδες     115-118                                          

                                                                                                           

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Β΄ ΤΑΞΗ

Βιβλίο Α΄ Γυμνασίου : 
Κεφάλαιο 6.4   σελίδες   123, 126, 127,  ασκήσεις έως 131

Βιβλίο Β’ Γυμνασίου:
Κεφάλαιο 1        σελίδες   30-31
Κεφάλαιο 2.2     σελίδες   43-48  και   51-59
Κεφάλαιο 4.2     σελίδες   78-83
Κεφάλαιο 4.3     σελίδες   84-87

                                                                                                         

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΤΑΞΗ

Κεφάλαιο 1   σελίδες   18,  19,  20
Κεφάλαιο 5   σελίδες    96-115
Κεφάλαιο 6   σελίδες    119-122

                                                                       Υπεύθυνη καθηγήτρια

                                                                      Παπαευθυμίου Μαρία

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2014-15

  ΦΥΣΙΚΗ  Α΄ ΤΑΞΗ

Φύλλα Εργασίας:   1,   2,   3,   4,   5,   10,   11.

 ΦΥΣΙΚΗ  Β΄ ΤΑΞΗ

Εισαγωγή :            1.3

Κεφάλαιο 3ο :         3.1,   3.2,   3.3,   3.4,   3.5,   3.6,   3.7

Κεφάλαιο 4ο :         4.1,   4.2

Κεφάλαιο 5ο :         5.1,   5.2,   5.3,   5.4,   5.5

Κεφάλαιο 6ο :         6.1.

 ΦΥΣΙΚΗ   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ

Σελίδες : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20(όχι ηλέκτριση με επαγωγή), 22, 23, 24(όχι έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος), 25(όχι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Σελίδες : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42(όχι ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα), 43(όχι προέλευση των ηλεκτρονίων σ? ένα κύκλωμα), 44, 45, 46(όχι ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε δίπολο), 54, 55, 56.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 Σελίδες : 65, 66(όχι πειραματική μελέτη του φαινομένου Τζάουλ), 68(όχι ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ), 69, 70, 71, 79, 80, 81.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Σελίδες : 89, 90(όχι δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση), 91, 92, 93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Σελίδες : 104, 105, 106, 107, 108

 

 2.      ΧΗΜΕΙA

ΧΗΜΕΙΑ   Β΄ ΤΑΞΗ

Κεφάλαια:      1.2,    1.3,    2.2,    2.3,   2.4,   2.5,    2.6 – 2.6.1,     2.7,     2.9

 ΧΗΜΕΙΑ   Γ΄ ΤΑΞΗ

 Τα οξέα:    1,  1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6

Ο περιοδικός πίνακας:   1,  1.1,  1.2,  1.3,  1.4

Ο άνθρακας:   4,  4.1,  4.2,  4.6

Οι υδρογονάνθρακες:   1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Πετρέλαιο ? Φυσικό αέριο ? Πετροχημικά:   2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Η αιθανόλη:   3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3,6

3.     ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ   Α΄ ΤΑΞΗ

Κεφάλαιο    1ο:     Ενότητες      1.2,  1.3

Κεφάλαιο    2ο:     Ενότητες      2(Εισαγωγή),   2.1,   2.4

Κεφάλαιο    3ο:     Ενότητες      3.4

Κεφάλαιο    4ο:     Ενότητες      4.4

Κεφάλαιο    5ο:     Ενότητες      5.4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ    Β΄ ΤΑΞΗ

Ενότητες:      2.2,   2.4,   4.2,   4.3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ    Γ΄ ΤΑΞΗ

Ενότητες:  1.2,   2.2,   2.3,   2.4,   4.2,   4.3,   5.1,    5.3,   5.5,   5.6,   6.2

4.            ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   Α΄ ΤΑΞΗ

Ενότητα  Α΄:     Α1.1,    Α1.3

Ενότητα  Β΄:    Β2.1,     Β2.2,     Β4.2,     Β4.3,     Β4.4,     Β5.1

Ενότητα  Γ΄:     Γ1.1,     Γ1.2,     Γ1.4,      Γ1.5,     Γ1.6,     Γ2.1.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   Β΄ ΤΑΞΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  : Οι χάρτες

Μάθημα : 1, 2, 3, 4, 5.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  : Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης

Μάθημα : 12, 14, 15, 16, 17, 18(ονομαστικά τα όρη και οι πεδιάδες της Ελλάδας και ένα νομό όπου εκτείνονται, οικισμοί-ορισμός), 19, 21, 22, 23(ονομαστικά ποταμοί της Ελλάδας πηγές-εκβολές, ονομαστικά φυσικές και τεχνητές λίμνες και ένα νομό όπου βρίσκονται), 24.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  : Οι κάτοικοι της Ευρώπης

 Μάθημα : 25, 26(θεσμικά όργανα και διαδικασία δημιουργίας ενός κοινοτικού νόμου), 30.

Οι καθηγητές

Μούτος Θεόδωρος –  Μαυρομμάτη Ειρήνη-  Παπαευθυμίου Μαρία

 

?H ΒΙΟΛΟΓΙΑ ?. ?. ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ?

Είμαστε συνηθισμένοι στα σχολικά εγχειρίδια της βιολογίας να συναντούμε παραθέματα όπως :  ?H ΒΙΟΛΟΓΙΑ ?. ?. ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ? όπου γίνεται σύνδεση της βιολογίας με τις άλλες επιστήμες , τις τέχνες και την καθημερινή ζωή. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, παραθέτω τα παρακάτω κείμενα για να δούμε την καθημερινότητά μας και από άλλη «οπτική γωνία», με την ευχή να χαιρόμαστε και να εκτιμούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας και να αισθανόμαστε αυτάρκεις.

Άλλωστε και ο στόχος του δημόσιου σχολείου είναι να δημιουργήσει πολίτες έξυπνους με γνώσεις και εφόδια, ψυχικά και σωματικά υγιείς, για να έχει ελπίδα ο τόπος μας.

                                     Η καθηγήτρια της Βιολογίας,

                                       Μαρία Παπαευθυμίου

Η προσευχή της δασκάλας

Το σπουδαιότερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος

Πόσο ζυγίζει ένα ποτήρι νερό