Η παραβολή της τελικής κρίσης: Πως αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού

«Η παραβολή της τελικής κρίσης: Πως αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού». Της Μπέργιου Βαΐτσας, εκπαιδευτικού ΠΕ01.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β’ Γυμνασίου – Διδακτική Ενότητα 16