Ακμή του Βυζαντινού Κράτους – Ιουστινιανός – Θεοδώρα

Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο εκκλησιών, 843-1054

 

Ιουστινιανός – Θεοδώρα

Υλικό για μελέτη στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος “Βυζαντινός Πολιτισμός”