ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Α) Προσφορές τουριστικών γραφείων για 2ήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ και Γ΄τάξης  του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων στον Άραχθο Άρτας  (4,5 Μαρτίου   2013)    

Ανακοινώνουμε  τις προσφορές τουριστικών γραφείων:
1.    Chic Travel Τρίκαλα (Χρ. Αντωνόπουλος) 38 ευρώ κατ΄άτομο.
2.    Λίπας Travel 40 ευρώ κατ΄άτομο.
3.    Karathanasis Travel Service 38,75 ευρώ κατ΄άτομο.
4.    Meteora Tours Τρίκαλα  (Πολυγένης-Τσιπόπουλος) 43 ευρώ κατ΄άτομο.
5.    Hyper Tours Τρίκαλα (Κ.Τ.Ε.Λ.) 44,00 ευρώ κατ΄άτομο.
Ο σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου μας αναθέτει με σχετική πράξη του την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής  στο  γραφείο που μειοδότησε: Chic Travel Τρίκαλα (Χρ. Αντωνόπουλος) 38 ευρώ κατ΄άτομο.
Β) Προσφορές τουριστικών γραφείων για 2ήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή της A΄ τάξης  του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων στην  Μελίτη Φλώρινας (19, 20 Μαρτίου  2013)
1. Hyper Tours Τρίκαλα (Κ.Τ.Ε.Λ.) 45,00 ευρώ κατ΄άτομο.
2. Meteora Tours Τρίκαλα  (Πολυγένης-Τσιπόπουλος) 48 ευρώ κατ΄άτομο.
3.  Chic Travel (Χρ. Αντωνόπουλος) Τρίκαλα 43 ευρώ κατ΄άτομο.
4.Karathanasis Travel Service Τρίκαλα 48,75 ευρώ κατ΄άτομο.
5. Λίπας Travel 49 ευρώ κατ΄άτομο.
Ο σύλλογος των διδασκόντων του σχολείου μας αναθέτει με σχετική πράξη του την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής  στο  γραφείο που μειοδότησε: Chic Travel (Χρ. Αντωνόπουλος) Τρίκαλα 43 ευρώ κατ΄άτομο.