ΒΥΖΑΝΤΙΟ. Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Βυζάντιο. Η χαμένη αυτοκρατορία.

Εργασία της μαθήτριας του Β4  Έλλης Φιλίππου στο μάθημα της ιστορίας.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός. Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου.