«ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ».

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-
ιστορικός, (Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας
απ? το Α.Π.Θ.)