ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα – Προγραμματισμός

Κεφ.1 σελ. 176-185

Κεφ.2 σελ 186-201 εκτός από

  • την παράγραφο:»Μια παραλλαγή της διαδικασίας τετράγωνο ή παίζοντας με το μεταβολέα» σελ.194
  • Δραστηριότητα 2 σελ.196
  • 2.8 Δημιουργώντας πιο σύνθετες εφαρμογές με τη γλώσσα Logo σελ.197-199