ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

  • ΤΑΞΗ Α΄:

ΒΙΒΛΙΟ:ACTION.fr-gr 1

UNITES: O,1,2, ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 14,16,17,20,21,23,24,25,30,33,39,40,45,56,58,60,61,62,65

  •  ΤΑΞΗ Β΄:

ΒΙΒΛΙΟ: ACTION.fr-gr 1

UNITES: 3(ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 80),4,5,6 ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 90,101,102,106,112,119,121,123,127,128,135,142,146,151,152,155,158,159.162,165,166,

167,168,172,173,174,181,184,188

  •  ΤΑΞΗ Γ΄:

ΒΙΒΛΙΟ:ACTION.fr-gr 3

UNITES: 0,1,2,3 ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

12,13,14,16,17,26,27,35,39,41,42,46,47,57,58,59,60,65

 Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ (05)