Σχολικός Επαγγελματικός προσανατολισμός :Δρόμοι αυτογνωσίας

Την Τετάρτη 26-4-2015 και ώρα 10:30-13:00 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  της Γ΄ Γυμνασίου  ΓΙΑ το νέο ΛΥΚΕΙΟ & ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Εισηγήτριες ήταν οι κυρίες: Γάτσιου Πολυξένη και  Μπουντούρη Σοφία