«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: Ελληνικά Ψηφιακά Μουσεία»

Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο

ένα πολιτιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2014-15

Συντονίστρια: Ηλιάδη
Αμαλία ΠΕ02, Διευθύντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων,
υπεύθυνοι καθηγητές: Μαγαλιού Καλλιόπη ΠΕ19,
Μαυρομμάτη Ειρήνη ΠΕ04, Τσαγκαδόπουλος
Χαράλαμπος ΠΕ03