Οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Θέμα: «Η ζωή στην Θεσσαλονίκη στην πρωτοχριστιανική εποχή»

Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας από το Α.Π.Θ.)