ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Εργασίες και Υλικό για το μάθημα

1.  ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15.  Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   2014-15

2.  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΑΞΗΣ.  Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.  Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

4.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15.  Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

5.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΚΑΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ). Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΚΑΣ – Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Υπεύθυνη Καθηγήτρια

Κόπανου  Ευθαλία –  ΠΕ 14 04 

Καθηγήτρια του 3ου Γ/σίου Τρικάλων