Βιωματικές Δράσεις Α΄ Γυμνασίου (Project) ? ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ – Α’ τρίμηνο

Παραδοσιακά παιχνίδια – Βιωματική Δράση – Α΄Τρίμηνο

Θέμα:   «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον ελεύθερο χρόνο μου»

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)