Επιλογή β΄ ξένης γλώσσας για την Α΄ Γυμνασίου μεταξύ Γαλλικών-Γερμανικών και Ιταλικών

       Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες σας ενημερώνουμε  ότι  στο σχολείο μας μπορεί να διδάσκεται και η Ιταλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα  (παράλληλα με τη Γαλλική και Γερμανική) στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου. Οι γονείς ? κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν ενυπόγραφο σημείωμά τους (κατά το υπόδειγμα του σχολείου), στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμηση των μαθητών σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (την Γαλλική ή την Γερμανική ή την Ιταλική) έως την Πέμπτη 08-09-2016.

 Από τη Διεύθυνση