Ενισχυτική Διδασκαλία Σχολικού Έτους 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ  Β΄  3638/16-10-2017 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 167152/Δ2/06-10-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην υλοποίηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-18. Σύμφωνα με αυτή, για το σχολικό έτος 2017-2018 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,  Μαθηματικά,  Φυσική,  Χημεία και Αγγλικά.

Παρακαλείστε οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών του σχολείου μας,  να υποβάλετε στο σχολείο  τις αιτήσεις-δηλώσεις των μαθημάτων  που επιθυμούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές, έως την  Παρασκευή 27 Οκτωβρίου  2017.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση-δήλωση εδώ: ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

                                                                                                                  Ο Διευθυντής

Γκούτας  Κων/νος – ΠΕ11