Καλοκαιρινός διαγωνισμός διαβάσματος

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/KA2 «Reading Without Borders» κάθε μαθητής του σχολείου μας μπορεί να συμμετέχει στον καλοκαιρινό διαγωνισμό διαβάσματος λογοτεχνικών βιβλίων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Στο ημερολόγιο που φαίνεται παραπάνω ο κάθε συμμετέχων μαθητής σημειώνει τις μέρες και το χρόνο που διέθεσε για διάβασμα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Η συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών διαβάσματος με χρονική διάρκεια  30 λεπτά ή και παραπάνω οδηγεί στην κατάκτηση του «Επαίνου για τον καλύτερο αναγνώστη/-στριας». Παράλληλα ο κάθε μαθητής σημειώνει στοιχεία που αφορούν τον συγγραφέα, τους κυριότερους ήρωες, την πλοκή και την κεντρική ιδέα του βιβλίου που διάβασε κι έτσι δημιουργεί το «Ημερολόγιο του αναγνώστη». Στόχος της δραστηριότητας είναι να παρακινηθούν οι μαθητές μας να αποκτήσουν τη συνήθεια του εξωσχολικού διαβάσματος κατακτώντας έτσι ένα μοναδικό και πιστό φίλο για όλη τους τη ζωή: το βιβλίο.

Σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας θα δοθούν οι έπαινοι στους συμμετέχοντες μαθητές. Μπορείτε να προμηθεύεστε τα αντίστοιχα φυλλάδια συμμετοχής από την υπεύθυνη υλοποίησης  του έργου κ. Μαγαλιού Καλλιόπη (ΠΕ86).