Επισκέπτες του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων για το σχολ. έτος 2020-21

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕΚ 3630/Β/31-8-2020 για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19, παρακαλούνται οι εν δυνάμει επισκέπτες του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων να λάβουν υπόψη τους τα αναγραφόμενα παρακάτω:

Σας ανακοινώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3630/Β/31-8-2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452, στην οποία ορίζεται ότι : “Από την έναρξη του σχολικού και εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές, οι μαθητές, καταρτιζόμενοι, εκπαιδευόμενοι, μαθητευόμενοι, το κάθε είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των ως άνω δομών”.

Στα πλαίσιο της λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα μας το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων  Τρικάλων προχωρά στην αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγής της με τους πολίτες με γνώμονα την προστασία εκατέρωθεν, πολιτών και εργαζομένων στο σχολείο μας. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η προσέλευση, με αυτοπρόσωπη παρουσία, του κοινού να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις. Κατά τα άλλα η επικοινωνία θα γίνεται ως εξής:

1. Οι συναλλασσόμενοι δύνανται να διατυπώνουν τα αιτήματά τους τηλεφωνικά ή μέσω email. Στη δεύτερη περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συναλλασσόμενος να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email και τηλέφωνο).

2. Όλα τα έγγραφα που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι θα τους αποστέλλονται μέσω email και θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου υπαλλήλου.

3. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως, αλλά πρέπει να επισκεφθεί την υπηρεσία αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού. Το αίτημα για ραντεβού διατυπώνεται μόνο μέσω email ή τηλεφώνου.