Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα τμήματα των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία λόγω COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ θα οργανωθεί  εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές των τμημάτων των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να διαθέτετε email μέσω του ΠΣΔ κι αν δεν έχετε να δημιουργήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://register.sch.gr/teachers/  (επιλογή ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ). Αν είστε εγγεγραμμένοι στο ΠΣΔ αλλά δεν θυμάστε τους κωδικούς σας ζητείστε ανάκτηση κωδικών από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://register.sch.gr/password/reset_password/ 

Για να δημιουργήσετε την δική σας εικονική τάξη ακολουθείστε τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:https://webex.sch.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται  στο έγγραφο που ακολουθεί:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις οδηγίες

 

Τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σε επόμενη ανακοίνωση.