Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3ου Γυμνασίου Τρικάλων για το Σχολικό Έτος 2023-2024

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3ου Γυμνασίου Τρικάλων για το σχολικό έτος 2023 – 2024 έχει πάρει έγκριση με ψηφιακή υπογραφή από τους:

  1. Καπανιάρη Αλέξανδρο (ΠΕ86 – Πληροφορικής), Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων
  2. Καραγιάννη Γεωργία (ΠΕ06 – Αγγλικής), Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης 3ου Γυμνασίου Τρικάλων
  3. Κόκκαλη Θωμά (ΠΕ04.01 – Φυσικοί), Διευθυντή 3ου Γυμνασίου Τρικάλων