Ημέρα Ενημέρωσης Γονέων και Κηδεμόνων

Σας ενημερώνουμε, ότι για την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών μας, σχετικά με την επίδοσή τους και την συμπεριφορά τους στο σχολικό περιβάλλον, έχουμε ορίσει ως Ημέρα Γονέων κάθε Τετάρτη από 8:30 έως 12:30.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Σ.Κ.Α.Ε.( Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης): 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Σχολικές Μονάδες που υπάγονται στο Σ.Κ.Α.Ε.: 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων και 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων.

Υπεύθυνος Σ.Κ.Α.Ε.: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. – ΠΕ19, οργανικά στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων – Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Σ.Κ.Α.Ε.: Μπίκου Σωτηρία (Φιλόλογος – ΠΕ02 – Αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου), Καλυβιώτη Παρασκευή (Μαθηματικός – ΠΕ03 – Αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου) και Μπατατέγα Βαΐα (Φυσικός – ΠΕ04.01 – Ωρομίσθια)

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας Σ.Κ.Α.Ε.: Λιάκου Αριστείδης (Φυσικός – ΠΕ04.01)

Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχολικό Έτος 2017-2018:  Πρόγραμμα Ανά Τάξη 2017_2018

 

Δημιουργία logo – posters – Human Rights Club

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ » My Nationality is Human»  μαθητές του σχολείου μας δημιούργησαν λογότυπο για την «Ομάδα Προώθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Human Rights Club»  που δημιουργήθηκε στο σχολείο μας. Επίσης δημιούργησαν  αφίσες με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μαθητών που αναρτήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου μας.

Η συντονίστρια του προγράμματος

Μαγαλιού Καλλιόπη(ΠΕ19)

 

Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου (Project) ? Α? Τρίμηνο ? Ομάδα 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Αρβανίτη Αθανασία, Γεωργολιού Ειρήνη, Κουτή Αικατερίνη-Μαρία, Λούδα Ειρήνη, Χατζή Μαρία.

Άρθρο σε MS Word: Βιοποικιλότητα του Ληθαίου

1η Παρουσίαση σε MS PowerPoint: Εικόνες από το οικοσύστημα του Ληθαίου Ποταμού

2η Παρουσίαση σε MS PowerPoint: Περιβάλλον για την Αειφόρα ανάπτυξη!