Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ταξιδιωτικών Γραφείων για Πραγματοποίηση Ημερήσιας Σχολικής Εκδρομής – Μετακίνησης στην Θεσσαλονίκη