Ορισμός “Ημέρας Γονέα – Κηδεμόνα” στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Ανακοίνωση:

Για το σύνολο των εκπαιδευτικών, ως “Ημέρα Γονέα – Κηδεμόνα” ορίζεται η Τετάρτη.

Για τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ύστερα από αίτησή τους, ορίζεται ως “Ημέρα Γονέα – Κηδεμόνα” η Τρίτη:

  1. Παπαευθυμίου Μαρία (ΠΕ04.04 – Βιολόγοι)
  2. Μαγαλιού Καλλιόπη (ΠΕ86 – Πληροφορικής)

Παρατήρηση: Σύμφωνα με το άρθρο 4 Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, η ενημέρωση
των γονέων από το σύνολο των διδασκόντων γίνεται σε μία (1) ημέρα ή αν αυτό δεν
είναι εφικτό σε δύο (2) ημέρες της εβδομάδας.

  • Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ –
  1. Διευθυντής: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΕ04.01 – Φυσικοί)
  2. Υποδιευθυντής: ΔΗΜΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΕ86 – Πληροφορικής)