Διαμόρφωση και Εκπόνηση Ερωτηματολογίων: «Εθισμός στο Διαδίκτυο»

Διαμόρφωση και Εκπόνηση Ερωτηματολογίων από τους μαθητές/τριες, κατά τμήμα, για το θέμα: «Εθισμός στο Διαδίκτυο» Υπεύθυνη: κ. Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ