“Ο ρόλος της φωτιάς στη ζωή του προϊστορικού ανθρώπου”

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας που παρουσίασε  επιτυχημένα ο κ. Μάνος και πραγματοποιήθηκε στο Μύλο Ματσόπουλου τη Δευτέρα 23 Απριλίου. Το πρόγραμμα  παρακολούθησαν  με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον μαθητές του Β1 και Α1 τμήματος του σχολείου μας πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν στο άναμμα της φωτιάς με προϊστορικά εργαλεία.