«Μια αντιστικτική παρουσίαση διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων»

Στο πλαίσιο της Ενδοσχολικής Επιμορφωτικής προσπάθειας του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων, την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 και ώρα 6.00-8.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου πραγματοποιήθηκε η 9η συνάντηση-ημερίδα παρουσιάσεων με θέμα τη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων, με ποικίλους τρόπους και διαφορετικές μεθόδους. Η διττή θεματική προσέγγιση αφορούσε τα ακόλουθα πεδία:

Α) Ενδεικτική διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, με εισηγήτρια την κ. Καταβούτα Αικατερίνη , φιλόλογο του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων και ομάδα μαθητών/τριών της

Β) Σεμινάριο Διδασκαλίας στο μάθημα της Ιστορίας: Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα και στη σημερινή εποχή: μια συγκριτική, κριτική προσέγγιση, με εισηγήτρια την κ. Μπανάσιου Ευαγγελία, φιλόλογο του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων.

Οι παρουσιάσεις των δύο πεπειραμένων φιλολόγων εισηγητριών υπήρξαν, κατά μια έννοια, αντιστικτικές: Η εισήγηση της κ. Καταβούτα βασίστηκε στα, δοκιμασμένης εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας, παραδοσιακά «σχήματα» μάθησης, ενώ η εισήγηση της κ. Μπανάσιου «αξίωνε»-προϋπέθετε ως εννοιολογικούς «χάρτες» την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και την δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών εκ μέρους του καθηγητή και των μαθητών. Μέσα από αυτή την εξωτερική και ταυτόχρονα μεθοδολογική αντίθεση, προέκυψε η σύνθεση ουσίας, η οποία μας οδήγησε αβίαστα στην παραδοχή: «Το παλιό, εμπλουτισμένο από το καινούριο και το καινούριο εδραζόμενο στο παλιό, προκειμένου να προκύψει η πρόοδος και η εξέλιξη στη μορφή και το περιεχόμενο της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων».

Η συμβολή της ομάδας των μαθητών-μαθητριών στη διαδικασία προσέδωσε ζωντάνια, αμεσότητα, «κίνησε» το ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες να προβληματιστούν πάνω στην πρακτική εφαρμογή συστημάτων διδασκαλίας και παιδαγωγικών μεθόδων, να αναλογιστούν πως και πόσο απέχει η θεωρία από την πράξη και αν έχουν, ως σήμερα οι ίδιοι, ως διδάσκουσες και διδάσκοντες, πειραματιστεί επαρκώς, μπολιάζοντας τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με καινοτόμα στοιχεία.

Η συζήτηση που προέκυψε μέσα από την κριτική προσέγγιση των εισηγήσεων και ο διάλογος που ακολούθησε, ανέδειξαν μια σειρά από κομβικά σημεία για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στη σύγχρονη εποχή: α) Το ψηφιακό υλικό και η αποτελεσματική αξιοποίησή του στην τάξη: πρόκληση για επιμόρφωση και εμβάθυνση στον πολιτισμό της εικόνας, των ΜΜΕ και τον ψηφιακό γραμματισμό , β) οι ικανότητες, η δεξιότητα, η επάρκεια του διδάσκοντος φιλολόγου στον άμεσο χειρισμό του, χωρίς μεγάλη χρονοτριβή και καθυστερήσεις και η «τιθάσευσή» του, με γνώμονα τους σκοπούς και τους στόχους της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, γ) οι εκπαιδευτικές παραπομπές σε φιλολογικά και παιδαγωγικά δημοσιεύματα που η λειτουργική τους επιλογή, ως προς το θεωρητικό τους μέρος, πρέπει να συνδέεται άμεσα με τις δυσκολίες της διδακτικής πράξης.

Για τις γόνιμες, πρωτότυπες και βαθιές αναζητήσεις που μας αναμόχλευσαν, οι δύο εισηγήτριές μας, η κ. Καταβούτα Αικατερίνη και η κ. Μπανάσιου Ευαγγελία αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Η μαεστρία που επέδειξαν στην τήρηση του χρονισμού των παρουσιάσεων, οι εύστοχες θεματικές επιλογές του εκπαιδευτικού τους υλικού, η σαφήνεια, η ευκρίνεια και η ενάργεια «πραγμάτευσης» των ζητουμένων τους μας αντάμειψαν πραγματικά για το χρόνο που διαθέσαμε.

Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός,

Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων