Απόηχοι του παρελθόντος – Αρχαίοι Πολιτισμοί

ένα πολιτιστικό πρόγραμμα για το  σχολικό έτος 2012-13.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Παλάτου Βασιλική (ΠΕ06) – Τέγου Αγορίτσα (ΠΕ06)

Δείτε εδώ την τελική παρουσίαση του προγράμματος.