Ταξιδεύοντας στο Λονδίνο…μια πόλη ζωντανή…γεμάτη ιστορία και πολιτισμό

ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με μαθητές της Α΄τάξης το σχ. έτος 2012-13

Δείτε εδώ την τελική παρουσίαση του προγράμματος

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Τέγου Αγορίτσα (ΠΕ06) – Παλάτου Βασιλική(ΠΕ06)- Πατραμάνη Ευαγγελία(ΠΕ05)