ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

υλικό αναφοράς από τη μαθήτρια του Β2 Κούρτη Βασιλική στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος  πολιτισμού για το σχολικό έτος 2013-14 με ευρύτερη θεματική:

«Όψεις Βυζαντινού Πολιτισμού: Η Βυζαντινή Αρχιτεκτονική στις διάφορες χρονικές φάσεις και μορφές της»   

Συντονίστρια: Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων