Σχέδιο Πολιτιστικού Προγράμματος: «Μικροί ζωγράφοι σχολιάζουν τα έργα τους. Ένα πρόγραμμα συνδυασμού ζωγραφικής και λόγου».

Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα

Ηλιάδη Αμαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας απ? το Α.Π.Θ.)