«Ελλάδα: Χώρα των μουσείων, τόπων ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς»

Δείτε εδώ την παρουσίαση στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος με θέμα τα «Ψηφιακά Μουσεία» με συντονίστρια την φιλόλογο ιστορικό, διευθύντρια του σχολείου μας Αμαλία Ηλιάδη.