ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ»

με συντονίστρια  την  φιλόλογο-ιστορικό, Αμαλία Κ. Ηλιάδη, Δ/ντρια του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων.

Εργασία από το μαθητή του Γ1 Σδόγκο Ηλία

Εργασία από τη μαθήτρια της Β΄τάξης Γεωργολιού Ειρήνη

Εργασία των μαθητριών της Γ΄ τάξης Γκάγκα Μαργαρίτα, Πάνου Πηνελόπη και Παπαβασιλείου Ευθυμία

Εργασία της μαθήτριας της Γ΄ τάξης Παπαδοπούλου Κωνσταντίνας με θέμα «Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο»

Εργασία της μαθήτριας της Γ΄ τάξης Σιάγκα Βαρβάρας-Χριστίνας με θέμα:»Παρουσία Ελληνικών Μουσείων στο Διαδίκτυο»

Εργασία των μαθητριών του Γ1 Μαρίας Αυγέρη και Αλεξάνδρας Γκέκα με θέμα: «Ψηφιακά Μουσεία»

Εργασία της μαθήτριας του Β2 Νικολέτας Μπλαντή με θέμα «Ψηφιακά Μουσεία»

Εργασία των μαθητριών της Β΄τάξης Αικατερίνης-Μαρίας Κουτή, Αθανασίας Αδάμου και Σωτηρίας Μάνου με θέμα «Ψηφιακά Μουσεία»

Εργασία της μαθήτριας της Γ΄ τάξης Δήμητρας Παράσχη με θέμα «Ψηφιακά Μουσεία»

Εργασία των μαθητριών της Γ΄ τάξης Ελένης Τσιάντα, Έλενας Κιώρη και Μαρίας Κόπανου με θέμα τα «Ψηφιακά Μουσεία»

Εργασία του μαθητή της Β΄τάξης Σωτήρη Γιαννάκα

Εργασία των μαθητών της Γ΄τάξης Χατζηγάκη Χρήστο, Πούλιο Βασίλη, Τσουρβάκα Έλλη και Πουλιανίτη Έλλη με θέμα «Ψηφιακό – Αρχαιολογικό μουσείο Ολυμπίας»

Εργασία των μαθητών της Γ΄τάξης Έλλης Τσουρβάκα και Χρήστου Χατζηγάκη με θέμα «Το ψηφιακό μουσείο της Ακρόπολης»

Εργασία της μαθήτριας της Γ΄ τάξης Ευαγγελίνας Κόκκα με θέμα «Ψηφιακά μουσεία»