Οργάνωση Σεμιναρίου Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

(Σχετ.: η υπ΄ αριθμ. 11748/04-12-2014  Έγκριση του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  της Περιφερειακής  Δ/νσης  Εκπ/σης Θεσσαλίας).

Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ιουλία Κανδήλα, ΠΕ02, οργάνωσε Σεμινάριο Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Τρικάλων Λεωνίδα Μποντίλα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014  στο  3ο Γυμνάσιο Τρικάλων και ώρα 12.30 έως 14.30, με θέμα : ” Σχολικά διαδραστικά βιβλία – Φωτόδεντρο  (Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων)”.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν η Σχ. Σύμβουλος κ. Ιουλία Κανδήλα, ο υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ κ. Λεωνίδας Μποντίλας, η κα. Καλλιόπη Μαγαλιού Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Πληροφορικής του 3ου Γυμνασίου και o  εκπαιδευτικός πληροφορικής της Σχ. Μονάδας κ. Ηλίας Δημάδης .

Το Σεμινάριο σημείωσε αρκετή επιτυχία καθώς οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας ενημερώθηκαν διεξοδικά για τον επίσημο δικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘ με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), με πάνω από 100 σχολικά βιβλία μαθητή, εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό υλικό ( html), όλο το διδακτικό πακέτο για κάθε μάθημα, που περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή, τετράδια εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού κ.α. σε εκτυπώσιμη μορφή pdf.(http://ebooks.edu.gr/), Επίσης, ενημερώθηκαν για το αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων «φωτόδεντρο» (http://photodentro.edu.gr/video)  καθώς και για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» , ένα ψηφιακό περιβάλλον που θα παρέχει το «χώρο» και τα «εργαλεία» για να εξυπηρετεί και να αναβαθμίζει αυτό που ήδη συμβαίνει στο σχολείο θα είναι ο προσωπικός χώρος κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικού. Ένας ψηφιακός χώρος συνάντησης και συνεργασίας, και το ατομικό αποθετήριο περιεχομένου και εφαρμογών, αλλά ταυτόχρονα και ένας χώρος προβολής της δουλειάς τους.(http://e-me.edu.gr/).

Οι επιμορφωτές του Σεμιναρίου μας εισήγαγαν σ? ένα σχολείο του μέλλοντος με το βλέμμα στραμμένο στην πρωτοπορία και στις νέες εκπαιδευτικές εξελίξεις, χωρίς παράλληλα να παραβλέπονται τα θετικά στοιχεία του παρελθόντος, όπου  ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και καθοδηγητής του μαθητή. Εγκαταλείπει τον ηγεμονικό ρόλο του παρουσιαστή και παντογνώστη, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί βιωματικές δραστηριότητες. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, συλλέγουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες, τις αξιολογούν και τις επεξεργάζονται ακολουθώντας το πνεύμα της συνεργατικής μάθησης με στόχο τη βιωματική γνώση και διδασκαλία που μεταμορφώνει τον παθητικό μαθητή σε δημιουργό και υπεύθυνο της δικής του γνώσης.

 Η Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων

ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΕ02