ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

A΄ αρχάριοι :THINKTEEN 1:Unit 1-Unit 4 (p.45)

Α΄ προχωρημένοι :THINK TEEN 1: Unit 1-Unit 6 (p.99)

B΄αρχάριοι: THINK TEEN 2:Unit 1-Unit 6 (p.72)

Β΄προχωρημένοι: ΤΗΙΝΚΤΕΕΝ 2:Unit 1-Unit 3 (p.64)

Γ΄αρχάριοι: THINK TEEN 2:Unit 6-Unit 10(p.120) THINK TEEN 3:Unit 1 -Unit 2 -Unit 4

Γ΄προχωρημένοι: ΤΗΙΝΚΤΕΕΝ 2:Unit 5-Unit 6(p. 120) THINK TEEN 3:Unit 6-Unit 8 (texts,grammar,exercises )/ Unit 9,Unit 10(exercises)

Και τα αντίστοιχα Units των Workbooks σε όλα τα επίπεδα        

 

  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

ΤΑΞΗ Α΄:

ΒΙΒΛΙΟ(KURSBUCH): DEUTSCH EIN HIT 1

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1, 2, 3, 5 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ.

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ: 6-12, 17-19, 20, 23, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 41 ½, 46, 48, 53, 55-63, 66, 70, 71, 74-78

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-DEUTSCHEINHIT 1: ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ DEUTSCHEINHIT 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ.

ΤΑΞΗ Β΄:

ΒΙΒΛΙΟ(KURSBUCH): DEUTSCH EIN HIT 1

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 6, 7, 9 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ.

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ:71,74-78,81, 92, 93, 97, 98, 104, 110, 127, 128, 134, 136.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-DEUTSCHEINHIT 1: ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ DEUTSCHEINHIT 1 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ.

ΤΑΞΗ Γ΄:

ΒΙΒΛΙΟ (KURSBUCH): DEUTSCH EIN HIT 2

ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1, 2, 3 ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ.

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ: 9, 10, 11, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 47 ½ 49 ½, 52, 53.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΓΑΣΙΩΝ-DEUTSCHEINHIT 2: ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ DEUTSCHEINHIT 2 ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ.

 

H ΔΙΔΑΣΚΟYΣΑ:

ΨΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ