Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου (Project) ? Α? Τρίμηνο ? Π.Ε.Α.Α.

Φωτογράφιση των «ανθρώπινων παρεμβάσεων» στην κοίτη του Ληθαίου ποταμού όπως αυτός διέρχεται από το αστικό περιβάλλον της πόλης των Τρικάλων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».