Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου (Project) ? Α? Τρίμηνο ? Ομάδα 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Απώλεια της Βιοποικιλότητας ? Ποικιλότητα Ειδών σε μια παραποτάμια περιοχή (Ληθαίος Ποταμός)».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δημάδης Ηλίας (Πληροφορικής Α.Ε.Ι. ? ΠΕ19)

Μαθητές υποομάδας: Αρβανίτη Αθανασία, Γεωργολιού Ειρήνη, Κουτή Αικατερίνη-Μαρία, Λούδα Ειρήνη, Χατζή Μαρία.

Άρθρο σε MS Word: Βιοποικιλότητα του Ληθαίου

1η Παρουσίαση σε MS PowerPoint: Εικόνες από το οικοσύστημα του Ληθαίου Ποταμού

2η Παρουσίαση σε MS PowerPoint: Περιβάλλον για την Αειφόρα ανάπτυξη!