ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 17/10/2011)

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων.

Αρχείο σε Excel: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙO (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 17-10-2011)