Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου ? Β? Τρίμηνο

UNESCO – Β΄Τρίμηνο – Γ΄Τάξη

Εργασία των μαθητών Αλκμήνης Κλουτσάρα, Νικόλα  Μητράκου, Μάρθας Πουμάνα, Θέμη Σφύρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς».

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)