Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου ? Β? Τρίμηνο

Τα-17-μνημεία-πολιτιστικής-κληρονομιάς-της-Ελλάδος Β΄Τρίμηνο Γ΄Τάξη

Μαθητές υποομάδας: Βαγενάς Στέφανος, Γραδούλας Ιωάννης, Μπαταγιάννη Μαρία – Κωνσταντίνα, Παπαγεωργίου Ευσταθία Ζωή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς».

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)