ΥΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Βιβλίο:  Γεωλογία – Γεωγραφία – Α΄ Γυμνασίου

Ενότητα Α΄:   Α1.1,    Α1.3

Ενότητα Β΄:   Β2.1,    Β2.2,    Β3.2,    Β4.2,     Β4.3,    Β4.4,     Β5.1

Ενότητα Γ΄:    Γ1.1,     Γ1.2,     Γ1.4,     Γ1.5 (μέχρι τη σελίδα 103).

                                                                                     Υπεύθυνη καθηγήτρια

                                                                                        Μαυρομμάτη Ειρήνη