ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Βιβλίο:  ΧΗΜΕΙΑ  –  Β΄ Γυμνασίου

Γενική ενότητα 1:   1.2  

Γενική ενότητα 2:   2.2 (2.2.1,  2.2.2),   2.3 (2.3.1,  2.3.1,   2.3.3),   2.6 (2.6.1),   2.7,   2.9, 2.10

                                                                                          Υπεύθυνες καθηγήτριες

Μαυρομμάτη Ειρήνη  –  Παπαευθυμίου Μαρία