Εξεταστέα ύλη γερμανικών σχολ. έτους 2015-16

ΤΑΞΗ Α΄:

ΒΙΒΛΙΟ (KURSBUCH) :    DEUTSCH EIN HIT 1

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:     1, 2, 3, 5   ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ.

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ:      6-12,  17-19,  20,  23,  28, 30, 32, 34, 37, 38, 41 ½, 46, 48, 53, 55-63, 66, 70, 71, 74-78

ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ– DEUTSCHEINHIT 1:   ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «DEUTSCH EIN HIT 1» ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ.                   

 ΤΑΞΗΒ΄:

ΒΙΒΛΙΟ (KURSBUCH) :     DEUTSCH EIN HIT 1

ΚΕΦΑΛΑΙΑ :         6, 7, 9    ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ.

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ:    71,74-78,81, 92, 93, 97, 98, 104, 110, 127, 128,  134, 136.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–DEUTSCHEINHIT 1:   ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    «DEUTSCH EIN HIT 1»  ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ.

ΤΑΞΗΓ΄:

ΒΙΒΛΙΟ (KURSBUCH) :    DEUTSCH EIN HIT 2

ΚΕΦΑΛΑΙΑ:      1,  2,  3   ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ.

ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΕΛΙΔΕΣ:       9, 10, 11, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 41, 47 ½ 49 ½, 52, 53.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ DEUTSCHEINHIT 2:    ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  «DEUTSCH  EIN HIT 2»   ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ,  ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ.

 

                                                                           H ΔΙΔΑΣΚΟYΣΑ:   ΨΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ