Βιωματικές Δράσεις Γ? Γυμνασίου ? Γ? Τρίμηνο

Άρθρο σε MS Word: Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ελλάδα)

Εργασία των μαθητών Πέτρου Κλεισθένη, Μπέσιου Παναγιώτη, Μπακογιάννη Ιωάννη, Παπαγεωργίου Στέφανου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη   (Π.Ε.Α.Α.).

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς».

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  Παλάτου-Γιώτα Βασιλική (ΠΕ06) / Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)