«Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον ελεύθερο χρόνο μου»- Α΄Γυμνασίου – Βιωματικές Δράσεις -Σ.Κ.Ζ.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:  Αποστόλου Μαριάννα (ΠΕ05)

Μέθοδος εργασίας:  Ομαδοσυνεργατική

Στην θεματική ενότητα «Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον ελεύθερο χρόνο μου» επικεντρωθήκαμε κυρίως στο να γνωρίσουν οι μαθητές/μαθήτριες  ο ένας/η μία τον άλλο/την άλλη, να αποδεχτούν τη διαφορετικότητά τους και να μάθουν να συνεργάζονται ώστε να ολοκληρώσουν διάφορες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες των μελών της ομάδας τους με σεβασμό, περνώντας ταυτόχρονα καλά.

  • · Χωρισμός σε ομάδες: Έτσι σχηματίστηκαν 5 ομάδες των τεσσάρων ατόμων προσπαθώντας να εκπροσωπείται η κάθε ομάδα και από τα δύο φύλα.
  • · Γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας: Κάθε μαθητής/μαθήτρια πήρε συνέντευξη από το διπλανό/ή του/της για να μάθει πληροφορίες για την οικογένειά του άλλου/της άλλης, τα ενδιαφέροντά του/της, πράγματα που δεν του/της αρέσουν κ.ά..

Στη συνέχεια έγινε διερεύνηση των παρακάτω ερωτημάτων

  • Πόσο ελεύθερο χρόνο έχω ;
  • Πως περνούσαν άλλοτε τα παιδιά τον ελεύθερο χρόνο τους.
  • Με ποια άτομα περνάω τον ελεύθερο  χρόνο μου;
  • Πόσο δημιουργικά και ευχάριστα περνάω τον ελεύθερο  χρόνο μου;

Οι μαθητές/μαθήτριες  συζήτησαν μεταξύ τους και στο τέλος αποφάσισαν

α) να καταγράψουν τα παραδοσιακά παιχνίδια που θα μάθαιναν από τους παππούδες τους http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?p=7178

β) να παίξουν παραδοσιακά παιχνίδια και να διδάξουν στους άλλους μαθητές/ριες &

γ) να ασχοληθούν με την μαγειρική μαγειρεύοντας το αγαπημένο τους πιάτο με τη στήριξη των γονέων τους http://3gym-trikal.tri.sch.gr/?p=7184

 

Παρουσίαση εργασιών: Οι ομάδες παρουσίασαν το τελικό προϊόν των εργασιών τους στους άλλους. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του Μαρτίου οι μαθητές/μαθήτριες παρουσίασαν τα παραδοσιακά παιχνίδια σε συμμαθητές Α΄ τάξης  του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων των άλλων τμημάτων. Σημαντικό ήταν να συμμετέχουν όλοι στην παρουσίαση.

Αυτοαξιολόγηση: Συχνά καταθέταμε πώς νιώθαμε κατά τη διάρκεια των εργασιών, θετικές και αρνητικές εμπειρίες, τι θα αλλάζαμε, τι θα αφήναμε ίδιο, πώς μας φάνηκε το τελικό αποτέλεσμα κ.ά.. Έτσι έγινε καταγραφή συμπερασμάτων από τις ομάδες.

Τα ερωτήματα:

  • Πως μπορώ να αποφύγω τις συγκρούσεις και να διαχειρίζομαι μορφές βίας και επιθετικότητας κατά τον ελεύθερο χρόνο μου.
  • Πως μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια στους συμμαθητές μας που δέχονται εκφοβισμό, μορφές βίας και επιθετικότητας;

επιλέχτηκαν σε συνεργασία με τα παιδιά, μια και κατά γενική ομολογία ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων τους είναι οι συγκρούσεις. Επίσης, οι συγκρούσεις είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σχολείο και η διαχείριση αυτών αποτελεί επιτακτική ανάγκη στη σχολική πραγματικότητα.

Συζήτηση: Γιατί τσακωνόμαστε; Τί συναισθήματα βιώνουμε σε μια σύγκρουση; Ποιους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε;

Παιχνίδι ρόλων: εξοικείωση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Πως μπορώ να υποστηρίξω τη γνώμη μου και τα δικαιώματά μου  με  επιχειρήματα και αξιολογικές διαδικασίες. Μέσα από παιχνίδια ρόλου.

Προβολή βίντεο για το σχολικό εκφοβισμό: Συζήτηση για το τι είναι εκφοβισμός, ποια είναι η διαφορά από το πείραγμα, με ποιους τρόπους εκφράζεται κ.ά.

Ποια είναι η ευθύνη του θύτη, ποια είναι η ευθύνη του θεατή; Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε φαινόμενα εκφοβισμού είτε ως θύματα, είτε ως θεατές; Ποιες θα ήταν οι συνέπειες σε κάθε περίπτωση;

Παρουσίαση εργασιών: Οι ομάδες παρουσίασαν το τελικό προϊόν των εργασιών τους στους άλλους. Σημαντικό ήταν να συμμετέχουν όλοι στην παρουσίαση.

Αυτοαξιολόγηση: Συζήτηση για το πώς νιώσαμε κατά τη διάρκεια των εργασιών, θετικές και αρνητικές εμπειρίες, τι θα αλλάζαμε, τι θα αφήναμε ίδιο, πώς μας φάνηκε το τελικό αποτέλεσμα κ. ά.. Καταγραφή συμπερασμάτων από τις ομάδες.

Προβλήματα ?Προτάσεις

Επιμόρφωση: Η ανάληψη μιας βιωματικής δράσης είναι διαδικασία ιδιαίτερα ευχάριστη καθώς έχω παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια με βιωματικά εργαστήρια και επίδειξη καλών πρακτικών. Το θέμα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους μαθητές οι οποίοι εκτός από τα παραδοσιακά παιχνίδια, ασχολήθηκαν με Η/Υ και απέκτησαν δεξιότητες ΤΠΕ. Έστειλαν κείμενα με παιχνίδια που άκουσαν από τους παππούδες τους. Χρησιμοποίησαν τη φωτογραφική μηχανή για να φωτογραφίσουν τις συνταγές που ετοίμασαν και έστειλαν φωτογραφίες, κάποιοι αναζήτησαν στη Δημοτική βιβλιοθήκη πληροφορίες και κατανόησαν πόσο σημαντικό είναι να  συμπληρώνουμε τις πηγές από τις οποίες αντλούμε πληροφορίες.

Έλλειψη πόρων και εξοπλισμού: Δυστυχώς στα σχολεία δεν υπάρχουν αίθουσες εφοδιασμένες με Η/Υ και οι μαθητές/μαθήτριες σπάνια έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τις εργασίες τους στο σχολείο. Θα μπορούσαν όλες αίθουσες να  εφοδιαστούν με 4-5 Η/Υ ώστε οι μαθητές να καταγράφουν τις εργασίες τους.

Έλλειψη χρόνου: Το μάθημα της βιωματικής δράσης είχε προβλεφθεί να γίνεται κάθε Πέμπτη την τελευταία ώρα, η 7η είναι η μικρότερη ώρα του σχολικού προγράμματος. Μέχρι να μπουν οι μαθητές και να φτιάξουμε  το χώρο προκειμένου να εργαστούν σε ομάδες, ελάχιστος χρόνος υπήρχε για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να βγαίνουμε εκτός προγράμματος τις περισσότερες φορές. Καλό θα ήταν να γίνεται και η Βιωματική δράση της Α΄ Γυμνασίου  δυο φορές την εβδομάδα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνεται ένα συνεχόμενο δίωρο, προκειμένου να ολοκληρώνονται και να παρουσιάζονται οι δραστηριότητες.

   Συμπέρασμα: Πρόκειται για ένα μάθημα που έχει πολλά να προσφέρει στους/στις μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι έδειξαν και πάντα δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Εύχομαι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα και προσοχή στο σχεδιασμό του, μεθοδευμένη ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών που το αναλαμβάνουν.