Ραδιοφωνική συνέντευξη για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/KA2 “My Nationality is HUMAN”

Ομάδα μαθητών του σχολείου μας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/KA2 “My Nationality is HUMAN”  βρέθηκαν στο στούντιο Τρικάλων της ΕΡΤ την Παρασκευή 7/4/2017  και ώρα 10-11 π.μ. και έδωσαν συνέντευξη στην ραδιοφωνική εκπομπή της Ελπίδας Κουτσογιάννη “Δρομολόγιο αντιθέσεων”.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από  το σχολείο μας τα δυο τελευταία χρόνια, σχολ. έτη 2015-16 και 2016-17.

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας των σχολικών ιδρυμάτων.
  2. Η δημιουργία στα παιδιά γνωστικών κι αξιακών προϋποθέσεων ώστε να  έχουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας τους.
  3. Η βαθύτερη κατανόηση των πολιτιστικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών τους και η διαπολιτισμική τους ευαισθητοποίηση.
  4. Η γεφύρωση των διαφορών, η προαγωγή της έννοιας της ισότητας των λαών και η απόρριψη της ξενοφοβίας.
  5. Η ενδυνάμωση των δεσμών που συνδέουν τους λαούς και η προώθηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας.
  6. Η προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών μέσα από την συνειδητοποίηση των γλωσσικών τους διαφορών.
  7. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν τη χρήση των Η/Υ.
  8. Η καλλιέργεια ατομικών ικανοτήτων όπως αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη, αξιοπιστία, υπευθυνότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα και πρωτοβουλία μέσω της συμμετοχής τους σε εργασίες και δράσεις.
  9. Η διάχυση της Ευρωπαϊκής κουλτούρας
  10. Η ανάπτυξη παιδαγωγικού προβληματισμού μεταξύ των εκπαιδευτικών των 6 χωρών και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα.

      Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι να προωθήσει τον ανθρωπισμό και την ανεκτικότητα στην καθημερινή ζωή των μαθητών μας. Μια από τις πιο σπουδαίες προτεραιότητες στη σημερινή σχολική πραγματικότητα πρέπει να είναι η προώθηση των ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων. Δεν έχει σημασία η εθνικότητα , το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, η φυλή ή η θρησκεία του καθενός  αλλά ότι όλοι είναι  άνθρωποι  με τα ίδια δικαιώματα. 

Ωφείλουμε να συγχαρούμε τους μαθητές μας Καρκανιά Αλεξάνδρα (Γ1), Μαυροπούλου Βέρα (Γ1), Παράσχη Ιωάννα (Γ2), Μπαταβάνη Φώτη (Γ3) και Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο (Β3) για την άριστη εκπροσώπηση του σχολείου μας!  Επίσης ευχαριστούμε την κ. Ελπίδα Κουτσογιάννη για τη θερμή υποδοχή και τη ζεστή φιλοξενίαπου μας επιφύλαξε διότι  έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να αισθανθούν άνετα και να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους!

 Ακούστε εδώ  το 1ο μέρος της εκπομπής

Ακούστε εδώ το 2ο μέρος της εκπομπής

Ακούστε εδώ το 3ο μέρος της εκπομπής