3ο Γυμνάσιο Τρικάλων – Προκήρυξη για 2-ήμερη εκδρομή της Γ’ Γυμνασίου στην Αθήνα (Βουλή)

3ο Γυμνάσιο Τρικάλων – Προκήρυξη για 2-ήμερη εκδρομή της Γ’ Γυμνασίου στην Αθήνα (Βουλή): Εκδρομή_στην_Αθήνα_Βουλή