Εορτή για τους Τρεις Ιεράρχες

Η Εορτή για τους Τρεις Ιεράρχες θα πραγματοποιηθεί από την κ Μπέργιου Χύμα Βαϊτσα (ΠΕ01 – Θεολόγοι).

    1. Ημερομηνία εκδήλωσης για την εορτή των Τριών Ιεραρχών  : Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
    2. Ώρα έναρξης εκδήλωσης για την εορτή των Τριών Ιεραρχών : 12:05
    3. Ώρα λήξης εκδήλωσης για την εορτή των Τριών Ιεραρχών  : 13:20
    4. Πλατφόρμα εκδήλωσης για την εορτή των Τριών Ιεραρχών  : Cisco Webex Meetings
    5. Personal Room εκδήλωσης για την εορτή των Τριών Ιεραρχών: ΜΠΕΡΓΙΟΥ ΧΥΜΑ ΒΑΪΤΣΑ 
    6. URL εκδήλωσης για την εορτή των Τριών Ιεραρχών     : https://minedu-secondary.webex.com/meet/vbergiou
Οι απουσίες θα ληφθούν από τους εκπαιδευτικούς της 5ης διδακτικής ώρας, τόσο για την 5η όσο και για την 6η ώρα του διδακτικού προγράμματος.
Οι μαθητές/τριες να εισέλθουν στην εικονική αίθουσα της 5ης ώρας (11:50). Στη συνέχεια μαζί με τον εκπαιδευτικό θα παρακολουθήσουν την όλη εκδήλωση στο παραπάνω URL σαν να γινόταν η εορτή στο σχολικό περιβάλλον.