Σχολική Εορτή για την 25η Μαρτίου 1821

Σχετικά με τη Σχολική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821:

1. Η ώρα έναρξης θα είναι 09:00 π.μ. Όμως λόγω του μεγάλου πλήθους των συμμετεχόντων (participants)
  - 286 μαθητές/ριες και 33 εκπαιδευτικοί - θα θέλαμε να εισέλθετε στη συνεδρία 10 με 15 λεπτά
  νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης (για καλύτερη διαχείριση του lobby της πλατφόρμας).
2. Οι πληροφορίες για την Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821 είναι συνοπτικά οι παρακάτω:
   1. Ημερομηνία εκδήλωσης   : Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021
   2. Ώρα έναρξης εκδήλωσης  : 09:00 π.μ.
   3. Ώρα λήξης εκδήλωσης   : 10:20 π.μ. (Διάρκεια δύο διδακτικές ώρες 40' λεπτών)
   4. Πλατφόρμα εκδήλωσης   : Cisco Webex Meetings
   5. Ώρα ανοίγματος πλατφόρμας: 08:45 π.μ.
   6. Personal Room εκδήλωσης : ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
   7. URL εκδήλωσης      : https://minedu-secondary.webex.com/meet/athalytras
   8. Διοργάνωση εκδήλωσης   : ΛΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕ02-Φιλόλογοι), ΔΗΜΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΕ86-Πληροφορικής)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ