Ενισχυτική Διδασκαλία, σχολικό έτος 2021-22

Η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα
μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.

Οι γονείς των μαθητών/-τριών που επιθυμούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου συμπληρωμένη την αίτηση που φαίνεται παρακάτω, έως την Δευτέρα 08/11/2021.