Ενδοσχολική επιμόρφωση-Μαθησιακές δυσκολίες

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα “Μαθησιακές δυσκολίες” από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής κ. Κούτσικου Ιωάννα, φιλόλογο και τον κ. Αναγνώστου Χρήστο, μαθηματικό. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να μάθουν πότε ένας μαθητής/-τρια αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και ποιες είναι οι ενδεδειγμένες κινήσεις της σχολικής κοινότητας για να τον/την βοηθήσει. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους μαθητές/-τριες του σχολείου μας που παρακολουθούν το τμήμα ένταξης αλλά και αυτών που δεν το παρακολουθούν ενώ αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Οι στόχοι της ενδοσχολικής επιμόρφωσης επιτεύχθηκαν εφόσον όλοι οι συμμετέχοντες έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον και δόθηκε η δυνατότητα για μια εποικοδομητική συζήτηση.